Батлав.                                                                                Захирал              Ж.Пүрэвсүрэн

Төмөр Замын Дээд Сургуулийн 2018 - 2019 оны хичээлийн жил